Podmínky ubytování

Po písemné, e-mailové nebo telefonické rezervaci Vám budou vystaveny podklady pro zálohu na 50 % z celkové ceny ubytování. Úhrada musí být provedena do jednoho týdne po rezervaci, jinak bude rezervace zrušena. Objednávka je závazná v okamžiku připsání zálohy na účet a její potvrzení provozovatelem. Zrušení objednávky musí mít písemnou formu – e-mail nebo poštou, telefonické zrušení neplatí. Doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit nejpozději 14 dnů před zahájením pobytu na účet provozovatele, v den nástupu bude vystaven doklad o platbě za pobyt.

Víkendové pobyty se hradí v plné výši.

Za zrušení rezervace budou účtovány tyto storno poplatky:

  • – do 30 dnů před nástupem pobytu – 10 % z ceny pobytu
  • – 29-20 dní před nástupem pobytu – 15 % z ceny pobytu
  • – 19-10 dní před nástupem pobytu – 35 % z ceny pobytu
  • – méně jak 9 dní před nástupem pobytu – 50 % z ceny pobytu.
  • – 1-2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z ceny pobytu.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit klientovi zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Kauce - po dobu pobytu host přebírá plnou zodpovědnost za stav užívaných prostor a pronajímatel si vyhrazuje právo vyžádat od zákazníka vratnou kauci na dobu pobytu ve výši 1000.- Kč.

Termín nástupu týdenních pobytů je sobota od 15 hod. a ukončení týdenního pobytu je sobota do 10 hodin. Po dohodě lze termín nástupu pobytu změnit.

Upozornění a doporučení:
V objektu a na zahradě budete na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nezodpovídá za úrazy, poškození, zničení či ztrátu a odcizení majetku třetí osobou, nebo škody způsobené přírodními katastrofami ...., proto doporučujeme před odjezdem sjednat kvalitní pojištění i proti stornopoplatkům. V případě škody na užívaném objektu a majetku zákazníkem, je zákazník povinen škodu ohlásit a uhradit provozovateli – nejpozději v den odjezdu.

Úschova kol pod zámkem.
Parkování na pozemku.
V objektu se nekouří, v případě porušení propadnutí kauce.
Domácí mazlíčky neubytováváme.
Přezutí s sebou.