prev levitra 10 mg reviews. Tadalafil street prices our website tadalafil 20mg erfahrungen; sildenafil 100 review official ic tadalafil. Generic viagra reviews company tadalafil and anesthesia; food with sildenafil official blog levitra cheapest. Sildenafil citrate online review in this post adderall viagra, tadalafil vs sildenafil dosage her comment is here vardenafil (generic levitra), can girls take viagra helpful information does tadalafil increase libido, best research tadalafil read webpage kamagra vs viagra reddit, cost for cialis from walmart navigate here buy pills levitra brand uk. Order sildenafil 50mg description price of cialis in mexico, sildenafil medication contraindications official site tadalafil blue chew. Brand cialis vs generic cialis similar resource site kamagra flashback. Cialis black pills read this cialis tadalafil discount; cialis how long before intercourse click to see more kamagra sex shop; viagra prescription near me how to buy difference between cialis and viagra. Apomorphine erectile dysfunction browse around here silagra sildenafil tablets 100mg, canada viagra i thought about this viagra vs cialis, what are cialis best site where to find sildenafil, levitra product straight from the source cialis and kamagra together, cialis super active reviews you could find at tadalafil which mg dosage, viagra 58 articles do erectile dysfunction pills work. Sildenafil withdrawal read this post here ice pack erectile dysfunction, sildenafil citrate 100mg online please click at this cialis purchase, tadalafil internal bleeding internet page tadalafil posologia. Tadalafil online china find this fact here cialis lozenges, tadalafil how many mg click cialis 50mg review. 120mg sildenafil have a peek at this site sildenafil liquid dosage. Buy tadalafil 40mg you could look here buy levitra cheap; viagra effect time suggested online site pastilla tadalafil para que sirve. Sildenafil sandoz hinta from site discount kamagra, adderall and cialis this site amino tadalafil bodybuilding. What is better than viagra i loved this sildenafil online no prescription, sildenafil vs tadalifil important to know sildenafil citrate soft tab; mail order sildenafil citrate why not try this blink health cialis reviews, erektionsprobleme trotz sildenafil click the next internet page pink viagra pill; pill sildenafil home cialis sweating; kamagra legal in österreich source kamagra 100 price; ukmedix cialis his explanation viagra ili kamagra, pfizer viagra meme click to see more tadalafil cipla 20mg. 50 mg viagra great way sildenafil citrate maximum dosage

Podmínky ubytování

Po písemné, e-mailové nebo telefonické rezervaci Vám budou vystaveny podklady pro zálohu na 50 % z celkové ceny ubytování. Úhrada musí být provedena do jednoho týdne po rezervaci, jinak bude rezervace zrušena. Objednávka je závazná v okamžiku připsání zálohy na účet a její potvrzení provozovatelem. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Zrušení objednávky musí mít písemnou formu – e-mail nebo poštou, telefonické zrušení neplatí. Doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit ihned po příjezdu na pobyt.

Víkendové pobyty se hradí v plné výši.

Za zrušení rezervace budou účtovány tyto storno poplatky:

  • – 35-28 dnů před nástupem pobytu – 50 % z ceny zálohy
  • – 28-21 dnů před nástupem pobytu – 75 % z ceny zálohy
  • – 21 dnů před nástupem pobytu – 100 % z ceny zálohy

Za storno celého pobytu je považováno i nenastoupení v den vyznačeném na objednávce. Den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zájemců.

V případě zrušení rezervace méně než 21 dnů před plánovaným datem pobytu v měsících červen, červenec a srpen (hlavní sezóna), účtujeme jako storno poplatek celou cenu rezervovaného pobytu.

V případě, že se nám rezervovaný pokoj podaří do Vámi zrušeného termínu obsadit, vracíme částku odpovídající dnům, na které se nám ubytování podařilo vyplnit.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit klientovi zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Kauce - po dobu pobytu host přebírá plnou zodpovědnost za stav užívaných prostor a pronajímatel si vyhrazuje právo vyžádat od zákazníka vratnou kauci na dobu pobytu ve výši 1500.- Kč.

Termín nástupu týdenních pobytů je sobota od 15 hod. a ukončení týdenního pobytu je sobota do 10 hodin. Po dohodě lze termín nástupu pobytu změnit.

Upozornění a doporučení:
V objektu a na zahradě budete na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nezodpovídá za úrazy, poškození, zničení či ztrátu a odcizení majetku třetí osobou, nebo škody způsobené přírodními katastrofami ...., proto doporučujeme před odjezdem sjednat kvalitní pojištění i proti stornopoplatkům. V případě škody na užívaném objektu a majetku zákazníkem, je zákazník povinen škodu ohlásit a uhradit provozovateli – nejpozději v den odjezdu.

Úschova kol pod zámkem v kolárně (s možností nabíjení baterií elektrokol).
Parkování na pozemku.
V objektu se nekouří, v případě porušení propadnutí kauce.
Domácí mazlíčky neubytováváme.
Přezutí s sebou.