Podmínky ubytování

Po písemné, e-mailové nebo telefonické rezervaci Vám budou vystaveny podklady pro zálohu na 50 % z celkové ceny ubytování. Úhrada musí být provedena do jednoho týdne po rezervaci, jinak bude rezervace zrušena. Objednávka je závazná v okamžiku připsání zálohy na účet a její potvrzení provozovatelem. Zrušení objednávky musí mít písemnou formu – e-mail nebo poštou, telefonické zrušení neplatí. Doplatek celkové ceny je klient povinen uhradit nejpozději 10 dnů před zahájením pobytu na účet provozovatele, poté bude vystaven doklad za úhradu.

Víkendové pobyty se hradí v plné výši.

Za zrušení rezervace budou účtovány tyto storno poplatky:

  • – do 30 dnů před nástupem pobytu – 10 % z ceny pobytu
  • – 30-20 dní před nástupem pobytu – 15 % z ceny pobytu
  • – 20-10 dní před nástupem pobytu – 35 % z ceny pobytu
  • – méně jak 10 dní před nástupem pobytu – 50 % z ceny pobytu.

Kauce - po dobu pobytu host přebírá plnou zodpovědnost za stav užívaných prostor a pronajímatel si vyhrazuje právo vyžádat od zákazníka vratnou kauci na dobu pobytu ve výši 1000.- Kč.

Termín nástupu týdenních pobytů je sobota od 15 hod. a ukončení týdenního pobytu je sobota do 10 hodin. Po dohodě lze termín nástupu pobytu změnit.

Upozornění a doporučení:
V objektu a na zahradě budete na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nezodpovídá za úrazy, poškození, zničení či ztrátu a odcizení majetku třetí osobou, nebo škody způsobené přírodními katastrofami .... atd. Proto doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění. V případě škody na užívaném objektu a majetku zákazníkem, je zákazník povinen škodu ohlásit a uhradit provozovateli – nejpozději v den odjezdu.

Úschova kol pod zámkem.
Parkování na pozemku.
V objektu se nekouří, v případě porušení propadnutí kauce.
Domácí mazlíčky neubytováváme.
Přezutí s sebou.